قوانین و مقررات

قوانین مربوط به میزبان

-  میزبان متعھد می شود اطلاعات درستی به رنت ناب ارئه دھد و در صورت تغییر در اطلاعات اقامتگاه اعم از تصاویر، ھزینه، شرایط و ... اطلاعات را در رنت ناب به روز رسانی نماید و یا به واحد پشتیبانی رنت ناب اطلاع دھد.

-  بعد از رزرو اقامتگاه تعاملات میزبان با میهمان اعم از گرفتن کارت شناسایی و ... بر عھده میزبان است و رنت ناب در این خصوص مسئولیتی ندارد.

-  میزبان متعھد می شود اطلاعات مربوط به احراز ھویت شامل تصویر کارت ملی و سند مالکیت  را به درستی وارد کند و ھرگونه جعل یا تخلف در این موارد پیگرد قانونی دارد.

-  شماره حسابی که میزبان در سایت وارد می کند باید به نام فرد ثبت کننده اقامتگاه باشد. 

-  مسئولیت بررسی خانه بعد از خروج میهمان بر عھده میزبان است و اگر خسارتی از طرف میهمان به خانه وارد شود، میزبان باید خود این موضوع را پیگیری نماید.

- میزبان می تواند مدارک شناسایی اعم از کارت ملی، سند محرمیت و ... از میهمان دریافت کند و در شرایطی که در سایت وارد می کند باید این موضوع را متذکر شود تا میهمان مدارک لازم برای اقامت را به ھمراه بیاورد و رنت ناب در این خصوص مسئولیتی ندارد.

 

 

قوانین مربوط به میهمان

-  میهمان متعھد می شود نسبت به حفظ و نگھداری خانه و اشیا آن کوشا باشد و در صورتی که خسارتی به خانه وارد شود مسئولیت آنرا برعھده گیرد.

-  میهمان متعھد می شود در زمان ھای تعیین شده و مورد توافق طرفین خانه را تحویل دھد.

-  میهمان خود مسئول لوازم شخصی اش در اقامتگاه میزبان است و اگر پس از خروج متوجه شود شی ای را  جا گذاشته است، باید مستقیم با میزبان تماس گیرد و رنت ناب مسئولیتی در این خصوص ندارد.

-  میهمان باید تمام مدارکی که میزبان برای اجاره اقامتگاه نیاز دارد و در شرایط رزرو اقامتگاه ذکر نموده اعم از کارت شناسایی، سند محرمیت و ... را ھمراه خود داشته و به میزبان ارائه دھد.

-  میهمان موظف است تعداد میهمانان را درست در سایت وارد کند در غیر این صورت میزبان میتواند به ازای هر نفر اضافه مبلغی بین صد و پنجاه تا دویست هزار تومان دریافت کند 

 

 

قوانین لغو رزرو برای مهمان

-  پیش از ۷۲ ساعت : ۱۰ درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد و به میزبان تعلق می‌گیرد.

-  پیش از ۴۸ ساعت تا روز ورود : ۲۰ درصد از مبلغ رزرو کسر خواهد شد و به میزبان تعلق می‌گیرد.

-  پیش از ۲۴ ساعت تا روز ورود : مبلغ بیعانه به میهمان بازگردانده نمیشود و به میزبان تعلق میگیرد . 

-  در صورتی که میهمان پس از ورود ، رزرو چند روزه خود را لغو کند مبلغ پرداختی پس از کسر آن روز و نصف مبلغ روز بعد به میهمان بازگردانده میشود .

-  در صورتی که میهمان یک روز را رزرو کرده باشد با لغو رزرو پس از ورود مبلغی به ایشان عودت داده نمیشود . 

 

 

قوانین لغو رزرو برای میزبان

-  در صورت لغو رزرو از سوی میزبان مبلغی به میزبان عودت داده نمیشود و میهمان موظف است ویلای دیگری از سایت رزرو کند در غیر این صورت ۹ درصد مبلغ پرداخت شده به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ای که از سایت کسر شده است محفوظ میگردد و الباقی مبلغ پرداخت شده به میهمان بازگردانده میشود . 

-  در صورت لغو رزرو از سوی میهمان مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبلغ دریافتی کسر و الباقی به میزبان بازگردانده میشود .

-    اگر اطلاعات اقامتگاه که در تصمیم‌گیری مهمان برای رزرو نقش داشته با اطلاعات مندرج در سایت مغایرت داشته باشد و توسط کارشناس رنت ناب تایید گردد، تمام هزینه‌ها به حساب کاربر بازگردانده می شود.